Observera att din anmälan är bindande!
Återbetalning sker endast mot uppvisande av veterinärintyg eller sjukintyg. 
Betalning sker via mailfaktura eller i butiken.